Láska akákoľvek malá môže odolať akémukoľvek pokušeniu. (sv.TA)
BO

Liturgia domácej cirkvi – pre rodiny a v našich rodinách

Drahí bratia a sestry.

            V týchto dňoch, keď ste ako rodiny doma a nemôžete byť prítomní na sv. omšiach, si ako kňaz uvedomujem dar Vašej prítomnosti i to, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.

            Vy rodiny si v tomto čase môžete viac uvedomiť to, že ste aj domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby (Posvätného ruženca, Litánií, Deviatnikov, Krížovej cesty), z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.

            Ako Váš duchovný pastier, Vám rodinám ponúkam “Liturgiu domácej cirkvi,” na 4. pôstnu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbudzujem Vás, aby ste sa spoločne stretávali nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri Vašej spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf

            Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk

Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac informácií: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)

 

S prianím požehnaných dní,

                                                                                               Váš duchovný otec Jozef Bednárik

 

Nie je možné pridávať komentáre.