Láska k Bohu sa nemeria počtom dobrých skutkov, ale ochotou dať všetko. (J.Porúbčan)
BO

Ľudové misie

Farské misie v dňoch 16.5 až 24.5.2015 viedli pátri františkáni. V tomto čase duchovnej obnovy sme sa mohli pozastaviť nad sebou, svojím správaním a svojím prístupom k Bohu, ľuďom, sebe, svetu.

Ďakujeme pátrom za ich povzbudivé slová. Svojím pôsobením a kázňami objavovali prítomnosť všemohúceho Boha aj v tom najhlbšom vnútri srdca. Priviedli nás k zamysleniu sa nad sebou, nad svojím životom, správaním sa, konaním a nad vzťahom k Bohu.

Program misií bol bohatý a určite oslovil každého, kto prejavil aspoň trochu dobrej vôle a otvoril si srdce. Nezabudnuteľné zostanú pre nás misijné kázne na rôzne témy. Nezabudneme na katechézy pre ženy i mužov, obnovovanie si manželských sľubov, svätú omšu pre deti, nočné turičné bdenie či krížovú cestu.

Pátri kázali o láske a porozumení. Každý z nás potrebuje aspoň trochu lásky a porozumenia, aby sa v nás ďalej vzmáhalo dobro a talenty, ktorými nás obdaril Boh. Je to Boh, ktorý je sám Láskou a ukázal ľuďom, čo skutočne znamená milovať: odpúšťať a obetovať sa. Je teraz na nás, čo všetko urobíme pre to, aby Láska v nás mocnela a rástla.

V mene všetkých farníkov farnosti Jaklovce z celého srdca úprimne ďakujeme pátrom františkánom a želáme im, aby naďalej povzbudzovali všetkých k ešte väčšej láske. Nech láska nášho Pána Ježiša je najväčšou odmenou.

FOTKY – KRÍŽ

FOTKY – MISIE

Pre tých, čo sa nemohli zúčastniť katechéz a svätých omší ponúkame na prečítanie niekoľko myšlienok:

 Individualizmus, kríza autority Turíce a kríž
 Hriech a obrátenie Modlitba
 Spoveď, smrť a súd Turičné bdenie
 Cirkev Katechéza pre mužov
 Viera a Eucharistia Katechéza pre deti
 Láska a rodina Katechéza pre ženy