Keď ťa Boh stvoril, urobil ťa milujúcim. (M.Nels)
BO

Madona z Jakloviec – novéna pred odpustovou slávnosťou

Vzácnou kultúrnou pamiatkou v našom kostole je gotická socha Madona z Jakloviec, ako znie jej oficiálny názov v odbornej umenovednej literatúre. Je to rezbárske dielo Majstra Bielej Madony z Toporca. Tak nazývame neznámeho majstra tvoriaceho na Spiši približne v rokoch 1425 – 1465. Majster a jeho dielňa plnili objednávky zo Spiša, Liptova a Šariša. Jeho tvorba svedčí o dlhodobom trvaní rezbárskeho umenia na Spiši neskôr zavŕšeného tvorbou Majstra Pavla z Levoče. Madona z Jakloviec je ozdobou kostola sv. Antona v našej obci už celých 550 rokov.

            Od 11. januára do 19. januára 2019 sme našej farnosti konali Novénu k Madone z Jakloviec. Touto novénou sme prepojili vianočne obdobie, kedy Pannu Máriu uctievame ako Bohorodičku (Madona z Jakloviec drží v náruči dieťa Ježiša) s duchovnou prípravou na odpustovú slávnosť patróna chrámu sv. Antona pustovníka, ktorá bola nedeľu 20. januára 2019. Každý deň pred sv. omšou sme sa obracali s prosbou k Panne Márii, každí na svoje úmysly, za farnosť, na úmysly otca biskupa a svätého otca.

            Ďalším dôvodom tejto novény je, aby sme v tejto soche videli nielen historickú a kultúrnu pamiatku, ale našli a videli aj duchovný rozmer a odkaz našich predkov. Historicky tento duchovný odkaz zatiaľ nie je známy, ale môžeme predpokladať, že naši predkovia v minulosti uctievali a prosili Pannu Máriu o pomoc a ochranu.

d.o. Jozef
zdroj: Jaklovce od histórie k súčasnosti 1282-2007

Nie je možné pridávať komentáre.