Kto miluje, hovorí ty, nie ja. (K.Spiecker)
BO

Misijná nedeľa 2018

21. októbra 2018 sa na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch slávi misijná nedeľa známa aj ako Svetový deň misií. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Etiópii.

Svätý Otec pri príležitosti Misijnej nedele vydal posolstvo, ktorého hlavnou myšlienkou je: Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým.

zdroj:www.verbisti.sk, misijnediela.sk

Nie je možné pridávať komentáre.