Bez dobroty niet Boha. (sv.Irenej)
BO

Modlitba

modlitbaModlitba je ako rozhovor s našim najlepším priateľom. Aj napriek tomu máme mnohokrát s modlitbou ťažkosti .

Ako sa teda máme modliť?

Nehovorme veľa, veď Pán vie, čo potrebujeme. Nehovorme veľa, veď on je vždy pri nás a vie, čo prežívame. Nehovorme veľa, veď Ježiš nás stále vidí, počuje, miluje. Namiesto množstva slov a požiadaviek vnímajme Božiu blízkosť. Nielen ráno a večer, ale počas celého dňa, celého života. Pozvime Boha do našej domácnosti, pozvime ho do práce, na posedenie s priateľmi. Raďme sa s ním pri každom rozhodovaní, prosme ho o pomoc v ťažkostiach a najviac mu ďakujme a chváľme ho za všetky dary, ktoré nám dáva. Modlime sa neustále. Hľadajme ho v každom človekovi a v každej minúte nášho dňa.

Nie je možné pridávať komentáre.