Kríž prináša pokoj do našich sŕdc. Všetka naša bieda je v tom, že ho nemáme radi. (sv.Ján M.Vianey)
BO

Narodil sa Boží Syn, Spasiteľ!

Nech sa svetlo Vianoc, žiariace z betlehemských jasiel, stane hviezdou vo Vašom živote.

Nech sa Vám srdce naplní hlbokým pokojom a nekonečnou dôverou v práve narodeného Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám narodil v biede a tichosti, aby sa stal pre nás spásou a prameňom nekonečnej radosti a nádeje.

Nech Vás narodený Boží Syn privedie domov k svojmu a nášmu Otcovi, k večnému a milosrdnému Bohu.

Požehnané vianočné sviatky a veľa Božích milostí v novom roku praje

d.o. Jozef a tím tvorcov farskej stránky

Nie je možné pridávať komentáre.