Niekoho milovať znamená ako jediný vidieť zázrak, ktorí iní nevidia. (Mauriac)
BO

Narodil sa Boží Syn, Spasiteľ!

Všetkým ľuďom dobre vôle, nielen dnes, ale i v celom nasledujúcom roku, vyprosujeme silu skôr pochopiť iných, než očakávať, aby oni chápali a odvahu milovať blížnych skôr, ako očakávať, až budú oni milovať. Odpúšťajme si a pomáhajme, nečakajme však za to odmenu. Pretože v malých skutkoch lásky je ukrytá sila jednoty rodiny i národa. Udržujeme v našich rodinách plamienok tejto lásky a oživujme hodnoty, ktoré rodine daroval Boh.

Pristúpme všetci k jasličkám s prosbou o požehnanie, pokoj a lásku pre naše rodiny. Zvoľme si podľa príkladu Svätej rodiny za stred pozornosti v každej rodine novonarodeného Dieťaťa.

Tím tvorcov Vašej farskej stránky

Nie je možné pridávať komentáre.