Na Veľký piatok má sviatok, každá opravdivá láska, každá láska, ktorá dokáže trpieť a obetovať sa. (XY)
BO

Narodil sa Kristus, Pán!

Ježiško, zrodený v jasličkách, ty si sa narodil z lásky k nám. Ty si Láska. Ty si naše svetlo a naša spása. Ty si naša nádej. Urob nás nástrojom svojej lásky. Prosím ťa, zapáľ naše chladné srdcia, nech cez nás svieti tvoje svetlo na iných ľudí.

Nech sa Vám srdce naplní hlbokým pokojom a nekonečnou dôverou v práve narodeného Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám narodil v biede a tichosti, aby sa stal pre nás spásou a prameňom nekonečnej radosti a nádeje, aby nás opäť priviedol domov k svojmu a nášmu Otcovi, k večnému a milosrdnému Bohu.

Tím tvorcov Vašej farskej stránky

Nie je možné pridávať komentáre.