Buď práve tak ochotný trpieť, ako radovať sa. (Kempenský)
BO

Národný týždeň manželstva

NTM

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva s mottom „Vernosť nie je slabosť“ sa bude konať 11. – 17. februára 2013. Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína.

Náplňou kampane je podporiť manželstvo akýmkoľvek kreatívnym a originálnym spôsobom, súkromne alebo verejne. Kampaň vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

Dobré partnerské vzťahy sú jedným zo základných predpokladov pre kvalitný život jednotlivcov a spoločnosti. Manželstvo je najlepší základ pre jedinečný dlhodobý vzťah muža a ženy vybudovaný na láske a vyjadrený sľubom s obojstranným celoživotným záväzkom. Manželstvo významnou mierou prispieva k istote v spoločnosti a pre mnoho manželov je zdrojom hlbokého osobného šťastia. Podstatná úloha manželstva v našej spoločnosti spočíva aj v tom, že poskytuje stabilné a láskyplné prostredie k výchove detí a ako také potrebuje podporu.

Podrobnejšie http://www.ntm.sk/

Nie je možné pridávať komentáre.