Nikto nemôže ujsť pred Kristovým milosrdenstvom. (G.von Le Fort)
BO

Návšteva misionára otca Jozefa

Nie je možné pridávať komentáre.