Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí. (sv.Dominik Sávio)
BO

Odpustenie ľady roztápa

Ak máme srdce ľadové, uzavreté a neprepustíme žiadne prejavy lásky, neprijímame odpustenie a nebudeme ani schopní odpustiť. Ako si môžeme srdcia udržiavať stále teplé? Mali by sme sa naučiť byť otvorenými pre druhých, vedieť sa ospravedlniť a prijímať odpustenia s láskou. Byť naklonení zmenám a veľkým Božím zásahom do našich životov…

Odpustením, slovom „prepáč” a inými skutkami lásky môžeme roztopiť aj naše srdcia a srdcia našich blízkych. Čím dlhšie necháme naše srdcia chladné, tým ťažšie ich môžeme roztopiť. Božiemu milosrdenstvu však ani to nie je nemožné. Ak budeme odpúšťať a prosiť o odpustenie, budeme zostávať v Božej milosti.

zdroj: http://www.svetovednimladeze.sk/milosrdny-rok/04-odpustenie

Nie je možné pridávať komentáre.