Jediný rozdiel medzi svätcom a hriešnikom je, že každý svätec má minulosť a každý hriešnik má budúcnosť. (O.Wilde)
BO

Odpustová slávnosť v Jaklovciach

20. januára 2013 budeme mať odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku sv. Antona, opáta. Slávnostná svätá omša bude o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude rožňavský biskup Vladimír Filo, ktorý po svätej omši pôjde požehnať obnovenú farskú budovu.

Srdečne všetkých pozývame.

Nie je možné pridávať komentáre.