Mlčanie je reč lásky. (R.Schneider)
BO

Odpustová slávnosť a posviacka obnovenej farskej budovy

Dňa 20. januára 2013 sme mali odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku sv. Antona, opáta.

Hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Vladimír Filo. V slávnostnej homílii povzbudzoval veriacich k aktívnemu prežívaniu svojej viery, k jej odovzdávaniu deťom a mladým a k snahe o dokonalosť. Po svätej omši požehnal obnovenú farskú budovu.

Pevne veríme, že v našej farnosti bolo počas odpustovej slávnosti zasiate semienko viery, ktorá bude ďalej rásť.

no images were found

Nie je možné pridávať komentáre.