Dobrý Boh je nežnejší ako matka. (sv.Terezka)
BO

Odpustová slávnosť sv. Anny – Kluknava

Program odpustovej slávnosti sv. Joachima a Anny v Kluknave si môžete pozrieť: Sv. Anna – jún a júl

Nie je možné pridávať komentáre.