Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu. (E.Steinová)
BO

Odpustová slávnosť sv. Antona

Komentáre sú uzavreté.