Dobrý Boh je nežnejší ako matka. (sv.Terezka)
BO

Odpustová slávnosť sv. Antona

Komentáre sú uzavreté.