Prijímať ťažkosti, neúspechy a smutné chvíle života ako výzvu, ktorej prekonanie nás posilňuje, a nie ako trest, ktorý by nemal stihnúť nás, vyžaduje vieru a odvahu. (E.Fromm)
BO

Odpustová slávnosť

Saint-Anthony-Grk-ikonDňa 18. januára 2015 sme mali odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Antona, opáta.

Hlavným celebrantom bol správca farnosti Kluknava vdp. Pavol Ondrík. V slávnostnej homílii pútavo priblížil veriacim život sv. Antona, pričom sa prihovoril aj deťom. Všetkých veriacich povzbudzoval k častej návšteve Božieho chrámu, kde máme prichádzať za najlepším a najvernejším priateľom Ježišom, aby sme len tak pobudli v jeho prítomnosti, načúvali, čo nám chce povedať a premýšľali nad tým. Aby sme naňho nezabúdali a prežívali s ním všetky, aj tie obyčajné, chvíle v našom živote. Nabádal nás, aby sme sa podobne ako sv. Anton nebáli samoty, aby sme sa zriekali vecí, ktoré nás odvádzajú od správnej cesty a aby sme v modlitbe našli silu odolávať útokom diabla.

Za celú túto slávnosť ďakujeme Pánovi, že nám ju doprial prežiť a načerpať nové sily do každodenného života. Naša vďaka patrí aj celebrantovi za to, že dovolil, aby nás skrze neho Duch Svätý povzbudil a posilnil. A tiež ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a jej dôstojnom slávení.

Nie je možné pridávať komentáre.