Stačí málo na vyvolanie úsmevu a stačí jeden úsmev, aby sa všetko stalo možným. (G.Cesbron)
BO

Oplatí sa ísť na referendum?

Volebna_urnaDňa 7. 2. 2015 nás čaká referendum o rodine a výchove detí. Pozitívna i negatívna kampaň je v plnom prúde. Nie som kompetentný vynášať súdy nad jedným ani nad druhým táborom, aj keď aj jeden aj druhý tábor používajú prostriedky, ktoré ČISTÝMI nazvať nemôžem. Žiaľ. Je smutné, keď niekto pre to, aby obhájil svoj názor, používa manipuláciu – teda pravdu čiastočne zamlčuje, ochudobňuje či naopak zviditeľňuje len niektoré informácie.
Pre lepšie pochopenie situácie som si položil otázku, čo nám to referendum vôbec môže priniesť. Ak sa pozerám na dnešnú rodinu ako inštitúciu, jej rozklad, rozvodovosť, násilie v rodinách a porovnám to s túžbami po kráse a teple rodinného domova, rodí sa pocit, že odporcovia referenda, propagujúci iné možnosti „rodinného“ života, nám ponúkajú alternatívu, ktorá nás z aktuálnej biedy rodinného života môže vytrhnúť. Ba dokonca to, čo nám predkladajú sa javí veľmi dobré a klasická rodina vyzerá byť úplným prežitkom stredoveku. Vzniká tak pocit, že referendum je zbytočné. Veď predsa liek na stav dnešnej rodiny sme už našli. Načo kriesiť z hrobu mŕtveho?
K takýmto názorom sa dá ľahko prísť pri povrchnom pohľade na celú situáciu. Ale ja sa pokúsim zájsť trošku do hĺbky.
Ak si uvedomím, že rodina nepochádza od človeka, ale je to Božie dielo (Gn 2,18-25), znamená to niečo viac. Znamená to, že to je to najlepšie, čo pre výchovu budúcich pokolení máme. Dnes je bežné, že ľudia si uvedomujú, že to, čo stvoril Pán Boh je lepšie. No, nehovorí sa to tak priamo. Ale hovorí sa o tom, že je to PRÍRODNÉ. Hľadáme skôr prírodné materiály na oblečenie, či prírodné – teda bio – potraviny. A tak to platí aj v prípade spoločenského usporiadania – to, čo nám ponúkol Pán Boh je skutočne to najlepšie. Preto sa nebojím Božiu rodinu nazvať aj slovom IDEÁL – teda cieľ, ktorý by sme sa mali snažiť dosiahnuť. Aj keď nie vždy sa to darí, ale ideál by sme pred očami mali mať.
Tak isto, ako máme vo Svätom písme ideál prvého kresťanského spoločenstva (Sk 2,42-47; 4,32-37), ktorý sa však ani v apoštolských časoch nedarilo udržať (hneď po druhom opise ideálneho spoločenstva – Sk 4,32-37 – nachádzame opis problémov: Sk 5,1-11). To však vôbec neznamenalo, že k tomu ideálu nemali smerovať. Práve naopak, čoraz viac si ho kládli na srdce, aby vedeli, o čo sa majú snažiť.
Tá istá myšlienka svietila aj mnohým buditeľom či spisovateľom (u nás napr. Štúrovci, či vo svete Hugo, Puškin, Sienkiewicz…). Sami nevedeli narýchlo zmeniť pomery, ale s tými aktuálnymi neboli spokojní. Uvedomovali si však, že ľudia potrebujú pred očami ideály, z ktorých môžu čerpať povzbudenie alebo aspoň naznačenie cesty, ktorou sa treba vydať.
A práve takým ideálom je pre nás rodina, ktorú založil samotný Pán Boh. Je to ideál, ktorý nás povzbudzuje a ukazuje nám cestu.
Nie je dobré vzdávať sa ideálov, aj keď sa nám môže zdať, že sú buď nerealizovateľné alebo len ťažko realizovateľné. Nemali by sme sa ich vzdávať. Ak nebudeme mať ideály, nebudeme mať motor, ktorý nás bude ťahať v snahe zlepšiť tento svet.
Svata_rodinaNeodsudzujme niekoho, kto ich stratil. Ani nikoho, kto sa ich vzdal a hľadá čosi iné. Spisovatelia nesúdili ani nerobili kampane. Oni len ponúkli ideál, za ktorým národ vykročil alebo ho odvrhol. Teraz je však čas, keď môžeme svetu povedať, že existuje ideál šťastnej budúcnosti. Je ním Božia rodina. Nedajme si ten ideál vziať a choďme na referendum povedať svetu, že je pre nás ten ideál vzácny. Aj keď je ťažké ho napĺňať, ale je vzácny a chceme ho dosiahnuť. Žiaľ, mnohí sa ho vzdali a prežívajú vo svojom živote len akúsi atrapu tohto ideálu. Preto sa rodina dostala do takého stavu, v akom je. Ale my choďme povedať, že ten ideál máme. A povedzme to svetu. Stále majme pred očami Svätú rodinu ako vzor a ideál pozemskej rodiny. To, že pôjdem na referendum vôbec neznamená, že súhlasím s kampaňou jednej či druhej strany. Pôjdem tam vyjadriť svoj názor, že chcem, aby sme mali pred očami ideál rodiny pochádzajúcej od Pána Boha. Verím, že nebudem sám a tento ideál si pred volaním sveta uchránime. Nech nám Pán Boh pri tom pomáha.

Ivan Greňa, farár

Nie je možné pridávať komentáre.