Láska k Bohu sa nemeria počtom dobrých skutkov, ale ochotou dať všetko. (J.Porúbčan)
BO

Jasličková pobožnosť – Veľký Folkmar

Na sviatok sv. Štefana o 13.30 sme sa zišli v Kostole sv. Michala archanjela vo Veľkom Folkmari, aby sme sa zúčastnili jasličkovej pobožnosti. Deti nám s veľkým nadšením a presvedčivým vystúpením priblížili udalosti narodenia Ježiša spred 2000 rokov. Celé vystúpenie popretkávané piesňami a koledami, zakončené poklonou a eucharistickým požehnaním bolo pre všetkých zúčastnených ďalším krásnym vianočným darčekom.
Pán Boh zaplať deťom, pánu farárovi a Evke Bérešovej, ktorí obetovali svoj čas pri nácviku tejto jasličkovej slávnosti.

Jasličková pobožnosť – Jaklovce

Stretnutie pri betleheme

Na sviatok Narodenia Pána, po polnočnej svätej omši, sa občania našej obce, v hojnom počte, stretli pri betleheme. Všetkých prítomných privítal starosta obce, Matúš Fedor i duchovný otec Jozef. Atmosféru svojimi spevmi spríjemnili folklórne skupiny Červená chustečka a Sašina spolu s muzikantmi.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k slávnostnej atmosfére tohto sviatočného dňa.

Narodil sa Boží Syn!

Nech sa svetlo Vianoc, žiariace z betlehemských jasiel, stane hviezdou vo Vašom živote.

Nech sa Vám srdce naplní hlbokým pokojom a nekonečnou dôverou v práve narodeného Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám narodil v biede a tichosti, aby sa stal pre nás spásou a prameňom nekonečnej radosti a nádeje.

Nech Vás narodený Boží Syn privedie domov k svojmu a nášmu Otcovi, k večnému a milosrdnému Bohu.

Požehnané vianočné sviatky a veľa Božích milostí v novom roku praje

d.o. Jozef a tím tvorcov farskej stránky

Vianočný koncert

Biblická nedeľa

Aj naša farnosť sa zapojila do slávenia Biblickej nedele. Jedna svätá omša bola venovaná zvlášť deťom a mládeži. Pre deti bola pripravená tiež katechéza a tvorivé dielne v Pastoračnom centre. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili.

Birmovanci – oznam

Spoločné stretnutie birmovancov bude 22.12.2017. Začne sa sv. omšou o 17:00 v kostole v Jaklovciach, pokračovať bude po sv. omši.

Odprosujúca pobožnosť na sviatok Krista Kráľa

Odprosujúca pobožnosť

Majstrovstvá kňazov v tenise

V dňoch od 10. 9. 2017 do 13. 9. 2017 sa v poľskom mestečku Źywiec konal už 17. Ročník majstrovstiev kňazov v tenise. Turnaj sa konal pod patronátom emeritného krakowského kardinála Stanisława Dziwisza. Zúčastnil sa ho aj náš duchovný otec Jozef. 

(FOTOGRAFIE VIDEO)

“Majstrovstiev sa zúčastnilo spolu 40 kňazov. Rozdelení boli do 4 kategórií podľa veku . V podvečer 10. 9. 2017 bola možnosť zatrénovať si buď na 7 vonkajších kurtoch, alebo v troch halách. O 21:00 prebehlo losovanie v jednotlivých kategóriách. Okrem domácich kňazov o titul majstra bojovali aj dvaja kňazi z Talianska, jeden Dán a jeden Ukrajinec. Slovensko zastupovali dvaja kňazi, vdp. Jozef Čičmanec zo Žiliny, ktorý v kategórii nad 65 rokov dosiahol 3. miesto, k čomu mu zo srdca blahoželáme, a ja, vdp. Jozef Bednárik. Mne sa nepodarilo obhájiť pozície z predchádzajúcich turnajov, ale v duchu sv. apoštola Pavla, ktorý hovorí, že všetci bežia, ale víťazstva sa zmocní iba jeden, som prijal nešťastnú prehru. Continue reading “Majstrovstvá kňazov v tenise” »