A Boh je verný. Nedovolí nás skúšať nad naše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby sme mohli vydržať. (1 Kor 10,13)
BO

Párty všetkých svätých 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V nedeľu, 30.októbra 2016, stretko Svetielko farnosti Jaklovce po druhýkrát pripravilo pre katolícke rodiny akciu s názvom ,,Párty všetkých svätých“.  Podobné aktivity vznikajú nepochybne aj v iných farnostiach a niektorými z nich sme sa inšpirovali. Bola to príležitosť ukázať deťom, že aj tekvice, masky či sviečky sa dajú použiť na konanie dobra a tiež snaha, zvlášť v tomto období, zamerať našu pozornosť na nebo, na svätých a dušičky, na ktoré si spomíname. Nemali by sme zabudnúť, že svätí nám pomáhajú a na ich príhovor sa udialo veľa uzdravení tela i duše.

Deti prišli na Párty oblečené v maskách rozličných svätých i anjelov. Pod vedením kňaza a animátorov sa deti zúčastnili rozličných súťaží, ktoré charakterizovali niektorých aj menej známych svätcov. Tak sa popri súťažení naučili aj mnoho nových vecí. Súčasťou boli sladké odmeny, občerstvenie, darčeky. Po zábavnej časti sa deti presunuli do kostola sv. Antona Pustovníka na modlitbu svätého ruženca. Potom pred starými rodičmi a rodičmi prezentovali svoje kostýmy.  Nezabudli sme ani na rodičov a starých rodičov, ktorí si zabavili pri súťaži: „Dobre vedieť o svätých“ (súťaž o svätých podľa vzoru televíznej relácie) a „Oberaj hrozno so sv. Urbanom“ (odhad počtu hroznových guľôčok v nádobe). Na záver sa deti vyšantili na diskotéke.

Tešíme sa z každého dieťaťa a každej rodiny, ktorá sa tejto Párty zúčastnila a veríme, že o rok nás bude ešte viac.

pripravila: Marta Jakubišinová

Nie je možné pridávať komentáre.