Aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme. (sv.Terezka)
BO

Pastiersky list o. biskupa Stanislava

Pastiersky list

Nie je možné pridávať komentáre.