Kristus - Boh je vlasťou, kam kráčame. Kristus - človek je cestou, po ktorej kráčame. (sv.Augustín)
BO

Poďakovanie za úrodu

Komentáre sú uzavreté.