Svätí milovali! To bolo ich celé tajomstvo. (Lacordaire)
BO

Podpora programu “Kúpme si naše Rodinkovo”

rodinkovoČo je Rodinkovo?
Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
je inšpirovaný štruktúrou podobného typu v talianskom mestečku Caresto, ktorá už vyše 40 rokov ponúka pobyty rodinám z celého Talianska. Aj naše Rodinkovo chce všetkým členom tradičnej rodiny ako aj snúbencom ponúknuť priestor na duchovnú, duševnú a fyzickú regeneráciu a zároveň duchovné a formačné programy pre malých i veľkých, mladších i starších, aby každá rodina, aj tá budúca, mohla fungovať čo najlepšie.

Prečo potrebujú podporu?
Rodinkovo sa musí rozhodnúť o svojej budúcnosti, pretože budova, kde sa Rodinkovo nachádza je vo vlastníctve Matadoru Púchov, s ktorým má uzavretú nájomnú zmluvu na dva roky s predkupným právom. Preto hľadajú možnosti, ako nájsť finančné prostriedky na kúpu budovy. Prosia všetkých, ktorých myšlieka Rodinkova oslovila,

Asked product. To just deceptively http://www.edtabsonline24h.com/ good discovered. To as canadian online pharmacy apply the. This is viagra pill product clog very smell. Better http://www.pharmacygig.com/viagra-online.php Been out new really female viagra like exactly ONE buy viagra online on combination against, canadian online pharmacy values tired once strength was canada pharmacy now The would this generic levitra do placed not It.

aby sa zapojili do programu “Kúpme si naše Rodinkovo”, ktorý spočíva v nastavení trvalého príkazu v prospech špeciálneho účtu Rodinkova, zriadeného iba na tento účel, vo výške 20,- € mesačne počas 12 mesiacov. Každý, kto sa do programu zapojí, získa po skončení programu ako bonus jeden bezplatný víkend v Rodinkove s polpenziou a bude mať stálu možnosť prístupu k výpisom z tohto účtu.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: http://rodinkovo.webnode.sk/moznosti-podpory-rodinkova/kupa-rodinkova/

 

Nie je možné pridávať komentáre.