V každom človeku je priepasť, vyplniť ju môžeme iba Bohom. (B.Pascal)
BO

Podporujeme Národný pochod za život

ONárodný pochod za život sme sa rozhodli podporiť aj aktivitou na našom poslednom stretku. Spolu sme vytvorili transparent. Takto sa mohli zapojiť aj deti, ktoré sa osobne pochodu nemôžu zúčastniť. Nechali na transparente odtlačok svojej ruky ako symbolu vzájomnej pomoci, podpory a spolupatričnosti. 

Čo sme vyjadrili naším transparentom?
Múdre srdce vie, že: – každý ľudský život je neoceniteľný,
– najlepšie podmienky pre rast detí je v rodine založenej manželstvom muža a ženy,
– ľudský život si zaslúži ochranu a podporu od počatia po prirodzenú smrť,
teda každé múdre srdce chráni život.

Pridaj sa aj ty a poď s nami v nedeľu 22.9. 2013 do Košíc pochodovať za život!   

Nie je možné pridávať komentáre.