Kríž, ty zostávaš svetlom sveta. (S.George)
BO

Pôstna aktivita pre deti

OPôst, do ktorého sme vkročili Popolcovou stredou, je nielen prípravou na slávenie Veľkej noci, ale aj veľkou pomocou v práci nad sebou, keď sa chceme vyhnúť hriechu a jeho následkom a je tiež priestorom na precvičenie si našej pevnej vôle. V tomto období sa môžeme, viac ako inokedy, zrieknuť niečoho, čo máme radi, aby sme sa stali viac otvorenými pre Pána Boha, aby sme citlivejšie vnímali jeho hlas. Môže nám v tom veľmi pomôcť modlitba, častejšia účasť na svätej omši, častejšie pristupovanie k sviatostiam a konanie dobrých skutkov.

Jedným zo symbolov kresťanov je kríž, na ktorom Ježiš za nás zomrel. On spolu s ním niesol všetky naše hriechy až na Golgotu, aby za nás položil svoj život. Chceme teda Ježiša počas tohto pôstneho obdobia na jeho krížovej ceste sprevádzať, aby sme mu ukázali, akí sme mu za to vďační. Symbolom našej vďačnosti budú farebné papieriky, ktorými ozdobíme kríž. Každá farba bude znázorňovať niečo, čo chceme Pánovi darovať alebo čoho sa chceme z lásky zriecť.

Modlitba – zelená  (JEDEN papierik za modlitbu ráno+na obed+večer )

Krížová cesta – oranžová

Svätá omša – červená

Modlitba za Ukrajinu – ružová

Dobrý skutok – modrá (ráta sa len taký skutok, ktorý urobíš sám, bez príkazu iného človeka)

Zrieknutie sa sladkostí (celý deň) – žltá

Zrieknutie sa počítača, televízora, tabletu, mobilu, MP3 prehrávača, … (celý deň) – biela

Snažme sa konať čo najviac skutkov lásky voči Bohu i ľuďom,  lebo sú najväčším prejavom vďačnosti za Ježišovu obeť na kríži.

Nie je možné pridávať komentáre.