V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. (Hebr 12,4)
BO

Pôstna rozprávka pre deti – Dobrôtkine dobrodružstvá 6

Nie je možné pridávať komentáre.