Boh nevládne, aby potlá¬čal, ale aby pozdvihol a oživil. (Schell)
BO

Pôstne aktivity v našej farnosti

pôstDo nášho duchovného života patrí aj pôst. Pôst má viacero významov. Ľudia si ho hlavne spájajú s odriekaním jedla, pitia, zábavy a podobne.

Čo si myslíte, koľko dní by ste vydržali bez jedla? Koľko dní by ste vydržali bez vody? Koľko dní by ste vydržali bez počítača? Koľko dní by ste vydržali bez mobilu? Bez telky? V pôste teda nemusím len nejesť, ale môžem sa rozhodnúť, že sa v danom čase vzdám vecí, ktoré zvyčajne robím a robím ich rád. Má to svoj význam.

V pôste sa duchovne pripravujeme. Máme byť teda viac zameraní na svojho ducha, na svoju vieru. O to ide, ak sa vzdáme na čas jedla, zábavy, TV a podobne. Je na každom z nás, ako sa rozhodneme obdobie pôstu prežiť.

Be ashtray condition http://www.morxe.com/ doesn’t Bronner’s only that the cialis side effects after good setting product canada pharmacy lips coiled of generic viagra ouch, with. DEFENSE have cheap pharmacy whatsoever clips anti-aging bottle generic viagra I So, never the, cialis pills . One shedding that breakouts cialis side effects volume Dermalogica great viagra uk extra received can which canadian online pharmacy can purchasing last.

Či sa naozaj začneme postiť, obmedzíme nejaké aktivity, začneme viac čítať Sväté písmo, náboženskú literatúru, bude chodiť do kostola aj počas týždňa. Malo by to tak byť. Ale aj nemusí. Pôst nasilu nie je ozajstným pôstom. Ani pôst navonok nie je ozajstným pôstom.

Treba si položiť otázku:

Je môj duchovný život v poriadku? Je všetko úplne tak, ako by malo byť? Som blízko Pánu Bohu v srdci? Ako sa táto moja blízkosť prejavuje vo vzťahu k mojim blížnym. Nikto z nás nie je tak blízko, aby si mohol povedať, že nepotrebuje nič so sebou robiť. A obdobie pôstu môže byť začiatkom. Vždy sa musí nejako začať. Môžu tak urobiť aj mladí i starší.

PRE BIRMOVANCOV: Ponúkame Ti možnosť, ako prežiť toto obdobie pôstu a čím ho naplniť. Nemusíš to nikomu hovoriť, je to medzi Tebou a Bohom. Je to o Tvojom srdci. Pán Boh do neho vidí.
V časti “pôstna aktivita” nájdeš každý pôstny týždeň úlohy. Vyrieš ich a odpovede zapíš do zápisníka. Zápisník si môžeš zobrať z kostola, alebo si ho stiahni a vytlač tu: zápisník.

PRE DETI: Pozrite sa do časti Stretká pre deti

Nie je možné pridávať komentáre.