Žiadna z tvojich čností nie je hodnejšia obdivu a vďačnejšia, než milosrdenstvo. (Cicero)
BO

Pôstne stretká

Nie je možné pridávať komentáre.