Boh vás volá, aby ste sa k nemu pozdvihli výťahom lásky a nie vystupovali po namáhavých schodoch strachu. (sv.Terezka)
BO

Predvianočné stretko Svetielko

Pozrite si fotky z posledného predvianočného stretka.

Ešte stále máte možnosť zapojiť sa do adventnej aktivity. Pridajte sa k nám a pripravte spolu s nami Ježiškovi jasličky. Za každý dobrý skutok, modlitbu a účasť na sv.omši môžete do jasličiek vložiť jedno stebielko slamy. Za účasť na rorátnej sv.omši môžete vložiť až tri stebielka.

Nie je možné pridávať komentáre.