Všetko na svete je obdivuhodné a zázračné, pre toho, kto má dobre otvorené oči. (J.O.yGasset)
BO

Predvianočné stretko

Na poslednom, predvianočnom, stretku to v našom Katechetickom centre krásne voňalo:). Voňali medovníčky, ktoré sme piekli i zdobili, voňala príjemná atmosféra, vzájomná pomoc, usilovnosť, priateľstvo, dobré skutky, … Voňali u nás blížiace sa Vianoce. Prajeme aj vám všetkým, aby sa vaše srdcia i domácnosti naplnili vôňou narodeného Spasiteľa.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii stretka.

Nie je možné pridávať komentáre.