Boh však, čím je dokonalejšie poznávaný, tým je dokonalejšie milovaný.
BO

Prežite tradičné pôstne obdobie netradičným spôsobom

www.40dni.sk

Nie je možné pridávať komentáre.