Buď veselý, miluj Ježiša a Máriu a plň si povinnosti. (don Bosco)
BO

Privítanie nového duchovného otca

S radosťou vítame v našej farnosti nového duchovného otca Jozefa Bednárika, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Kokava na Rimavicou.

Duchovný otec Jozef,
       v evanjeliu dnešného dňa hovorí Pán Ježiš apoštolom: “Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.” Ďakujeme Pánu Bohu, že na nás nezabúda a že ho môžeme prijať prostredníctvom Vás. Pri tejto príležitosti Vás chceme uistiť, že sa budeme snažiť byť nápomocní, pomáhať Vám a myslieť na Vás aj v našich modlitbách.
      Vitajte a cíťte sa v našej farnosti ako doma!

 

Nie je možné pridávať komentáre.