Všade je nebezpečenstvo, okrem neba. (G.B.Shaw)
BO

Relikvie sv. Terézie z Lisieux

Terezka15. januára 2016 bude v kostole v Gelnici návšteva relikvií sv. Terézie z Lisieux.

Program:

7:00  – príchod relikvií do kostola v Gelnici, nasleduje pásmo o sv. Terézii
7:30 –  sv. omša, po nej možnosť osobného uctenia si relikvi
9:00 –  relikvie odchádzajú do Košíc

V kostole budú banery s údajmi o živote sv. Terézie, taktiež pokladnička na milodary pre organizátorov na pokrytie vysokých nákladov na prepravu a poistenie relikvií a relikviára.

zdroj: www.gelnica.fara.sk

Nie je možné pridávať komentáre.