Láska, ktorá nevie odpúšťať, nie je pravá. (L.Simajchl)
BO

Rozlúčka s duchovným otcom Ivanom

V živote človeka neexistujú náhody, existuje len a len Božie riadenie. Veríme, že takýmto Božím riadením si  Pán Ježiš pred 7 rokmi priviedol do našej farnosti duchovného otca Ivana. Teraz nastal čas odchodu do inej farnosti.
 
Drahý duchovný otec Ivan,
      počas týchto siedmich rokov sme toho spolu zažili a prežili veľa. Ďakujeme za Váš láskavý, ľudský prístup ku každému z nás, za všetky odslúžené sväté omše, zvlášť za detské, na ktorých ste sa osobitným spôsobom priblížili a prihovárali deťom. Ďakujeme za všetky udelené sviatosti, rôzne akcie, povzbudivé slová i cenné rady, za opravu farskej budovy a zveľadenie kostolov i Katechetického centra.
      Do ďalšieho Vášho pastoračného pôsobenia Vám vyprosujeme veľa Božích milostí, darov Ducha Svätého i osobitnú ochranu Panny Márie. Budeme na Vás naďalej pamätať aj v našich modlitbách.
      Ďakujeme!
veriaci z Jakloviec a Veľkého Folkmara
 
 

Nie je možné pridávať komentáre.