Ťažké pokušenie povstáva neraz z niečoho celkom bezvýznamného. (Kempenský)
BO

Sochy

Jednou zo sprievodných akcií, ktorou obec Jaklovce prispela k atraktivite XIX. ročníka kynologického dňa organizovaného 8. až 9. júla 2017, bola ukážka šikovnosti dvoch umeleckých rezbárov Adama BAKOŠA z Lieskovian a Miroslava TRNOVSKÉHO z obce Kalameny.

Z troch pňov zrezaných starých líp na Pekárenskej ulici  v priebehu dvoch dní  pomocou motorových píl vytvorili tri sochy. Sochu medveďa, ktorý je súčasťou erbu našej obce, sv. Antona Pustovníka – patróna našej farnosti a anjela – nebeskej bytosti, prostredníka medzi Bohom na jednej strane a ľuďmi a svetom na druhej strane. Tieto sochy budú skrášľovať časť našej obce, ktorou vedie cesta do kostola.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o tieto diela.

 

Nie je možné pridávať komentáre.