Stále nám prichodí niečo trpieť, či sa ti to páči alebo nie. Vždy nájdeš kríž. Lebo buď budeš znášať telesnú bolesť alebo duševnú trýzeň. (Kempenský)
BO

Galéria

Misijná nedeľa

Veni Sancte 2019

Misijná nedeľa

Svetielko-úvod

biblická nedeľa

Boháč a Lazár

Letný lúč 2016

Svätá Trojica

Turíce

DOD Košice

Dobrý pastier

odpustenie

pôst

stretko

medovníky

advent

anjel

párty

pravidlá

zázraky

rybári

jasličková 2014

advent

vence

Všetci svätí

ružence

Letný lúč

výhra

opekačka

vyhodnotenie

stretko-k.cesta

pôstna aktivita

posedenie

rybári

Betlehemy

advent

biblia

stretko-október

sv.ruženec

transparent

stretko-sv.omša

Výzdoba-kostol

Výzdoba-deti

stretko-pôst