Bez lásky sme si sami na obtiaž, cez lásku znášame jeden druhého. (sv.Augustín)
BO

Galéria