Keď odhodíš jeden kríž, iste nájdeš iný, a hádam ešte ťažší. (Kempenský)