Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu. (E.Steinová)
BO

Galéria

  • stretká »
  • Milión detí sa modlí ruženec