Nestačí robiť dobro. Treba ho robiť správnym spôsobom. (J.Morley)