Kto miluje, hovorí ty, nie ja. (K.Spiecker)
BO

Galéria