Zlých ľudí spoznáte podľa toho, že sa stávajú škaredými, keď sa usmievajú. (G.Garbo)