Nikto nemôže ujsť pred Kristovým milosrdenstvom. (G.von Le Fort)