Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch. (sv.Terezka)
BO

Galéria