Každý veľký čin sa zdá byť spočiatku nemožný. (T.Carlyle)