Milovať znamená nájsť svoje bohatstvo mimo seba. (Alain)