Každý, kto má druhého rád opakuje po Bohu tvorivé ja - ťa - chcem. (K.Spiecker)