V každom človeku je priepasť, vyplniť ju môžeme iba Bohom. (B.Pascal)