Vždy môžeme byť milí k ľuďom, na ktorých nám vôbec nezáleží. (O.Wilde)