Láska sa nevyhovára na nemožnosť, lebo si myslí, že všetko smie a všetko môže. (sv.Terezka)
BO

Galéria